18
luty 2014

Zawroty głowy

Trwają zazwyczaj kilka sekund, lecz mogą utrzymywać się przed dłuższy czas. Zazwyczaj towarzyszą im nudności, wymioty, uderzenia gorąca. Zawroty głowy są odczuciem subiektywnym i trudnym do diagnozowania.

Jak powstają zawroty głowy?

Mamy do czynienia z rzeczywistą lub pozorną niezgodnością wrażeń zmysłowych niezbędnych do utrzymania równowagi ciała. Człowiek zachowuje dobrą orientację w przestrzeni, jeżeli zdrowie pochodzące z różnych narządów zmysłów są zgodne. Gdy do mózgu docierają sprzeczne sygnały, powstaje wrażenie zawrotów głowy.

Co oznaczają dla osób starszych?

Zawroty głowy mogą mieć różne przyczyny. Szczególnie u starszych osób wskazują na niewłaściwą pracę serca i układu krążenia. Mogą być spowodowane zwężeniem tętnic szyjnych, kręgowych lub chorobami ucha, a także problemami z przemianą materii.

zawroty_glowy 


Zawroty głowy można podzielić według różnych kryteriów. Duże znaczenia ma podział na zawroty pochodzenia obwodowego i ośrodkowego.

Stop zawrotom głowy!

W zawrotach głowy można zastosować Vertigoheel, nowoczesny lek homeopatyczny, który pomaga stabilizować funkcję ośrodków równowagi, a także łagodzi nudności i wymioty. Lek nie ma działania uspakajającego nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, może być stosowany długotrwale. Nowoczesna diagnostyka zawrotów głowy wymaga współpracy internisty, otolaryngologa, okulisty, neurologa i zastosowania badań komputerowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

  vertigoheel

Vertigoheel 

Homeopatyczny produkt leczniczy złożony.
Postać farmaceutyczna: Tabletki podjęzykowe.
Wskazania: Vertigoheel tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w zawrotach głowy po wykluczeniu przez lekarza poważnej przyczyny dolegliwości. Produkt może być stosowany w dolegliwościach towarzyszących chorobie lokomocyjnej.
Przeciwwskazania: Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Podmiot odpowiedzialny: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.