17
lipiec 2014

Czarny odwrócony trójkąt na produktach leczniczych

 Z dniem 1 września 2013 roku na ulotkach wewnątrzopakowaniowych leków w całej Unii Europejskiej pojawia się czarny odwrócony trójkąt. Stanowi on sygnał dla pacjentów i ich lekarzy, że dany produkt leczniczy jest  ściśle monitorowany pod kątem potencjalnych działań niepożądanych.

„Jeśli  pacjent zażywa leki, które są ściśle monitorowane przez agencje rejestracyjne (w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), to ma prawo o tym wiedzieć” – tak twierdzi  Linda McAvan odpowiedzialna w Parlamencie Europejskim za nowe przepisy. Czarny odwrócony trójkąt nie oznacza, że produkt leczniczy jest niebezpieczny dla zdrowia. Ma on jedynie zachęcić zarówno lekarzy, jak i pacjentów do szybkiego zgłaszania podejrzanych, negatywnych skutków ubocznych stosowanego leku. Oznaczenie to dotyczy leków, które są nowo wprowadzone na rynek farmaceutyczny oraz tych, dla których dysponujemy zbyt skąpymi danymi na temat bezpieczeństwa. W kwietniu 2013 roku Europejska Agencja Leków opublikowała pierwszą listę ściśle monitorowanych produktów leczniczych. Warto się z nią zapoznać.

Opracowane przez lek. med. Anita Bania na podstawie: Serwis informacyjny, Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, Nr 2/2014, Czerwiec 2014.